Publiczna Szkoła Podstawowa nr1

im. Piotra Wysockiego w Warce

środa 21 marzec 2018

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna dla uczniów i nauczycieli codziennie w godzinach pracy szkoły. Mogą oni korzystać z wypożyczalni i czytelni.
Zbiory biblioteczne składają się obecnie z ok. 6000 książek, kilkudziesięciu płyt i kaset video, slajdów, czasopism dla dzieci i młodzieży „Kumpel”, „Victor Junior”, ,,Poznajemy las", ,,Młody sportowiec" oraz gier edukacyjnych. Zbiory te są ciągle powiększane dzięki ofiarności sponsorów oraz zakupowaniu nowości wydawniczych przez szkołę.

Klasowi łącznicy z biblioteką co miesiąc przedstawiają na lekcjach języka polskiego stan czytelnictwa w swoich klasach.
Biblioteka bierze czynny udział w życiu szkoły, służąc pomocą w przygotowywaniu różnych uroczystości. Organizuje również konkursy czytelnicze.

Nauczyciel-bibliotekarz
Alicja Masny