Publiczna Szkoła Podstawowa nr1

im. Piotra Wysockiego w Warce

środa 21 marzec 2018

Świetlica

Wychowawcy:                                         
mgr Marta Wojsa
Urszula Krawczyk
mgr Joanna Chodecka                      
mgr Małgorzata Gaweł-Wachnik


Ważne informacje dotyczące świetlicy

- Nasza świetlica czynna jest od:
      08.00-16.00 - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.
- Od godziny 13.00 świetlica pracuje w dwóch grupach:
      Grupa A - dla uczniów klas I-VI (uczniowei mają możliwość odrobienia pracy domowej z pomocą nauczyciela),
      Grupa B - dla uczniów grup zerowych. Dziecko zapisane do świetlicy odbieracie Państwo zgodnie z ustalonym regulaminem.
- Dziecko z grupy A może być odbierane przez kogoś innego, lub samodzielnie pójść do domu tylko za Państwa pisemną zgodą.

 

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, jedzenia posiłki i odrabiania prac klasowych, jak również umożliwienia dzieciom wzbogacania swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

 

Dysponujemy dwoma pomieszczeniami, z których jedno przeznaczone jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego a drugie dla dzieci starszych.

Świetlica

Zabawa obok nauki jest podstawowa formą aktywności dziecka, dlatego staramy się dobierać ciekawe zabawy i gry wzbogacające możliwości i umiejętności dzieci, angażujące emocjonalnie, dające możliwości i okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dziecka. Dbamy o wdrożenie dziecka do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw. Przede wszystkim kształtujemy umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, które jest bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.


Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznanie i rozwój zainteresowań uczniów.

ZOBACZ ZDJĘCIA