Publiczna Szkoła Podstawowa nr1

im. Piotra Wysockiego w Warce

środa 21 marzec 2018

Z kart kroniki szkolnej

24.03.1927r. - Rada Miejska Warki uchwaliła budowę „7 Klasowej Szkoły Powszechnej” w Warce
11.11.1928r. - został poświęcony sztandar szkoły
09.09.1930r. - rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym
21.11.1930r. - szkole zostało nadane imię przez Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego Grzegorza Zawadzkiego i pełna nazwa szkoły brzmiała: „7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Piotra Wysockiego w Warce”

 

 

30.11.1930r. - poświęcenie gmachu szkolnego
06.06.1936r.
- Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną i uznanie pieśni o Piotrze Wysockim za hymn szkoły
 30.11.1993r. - przywrócenie imienia Piotra Wysockiego Szkole Podstawowej nr1


W latach 80-tych klasy nauczania początkowego zostały przeniesione do budynku przy ulicy Polnej 19(internat).
W 1999 r. nową siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce został dawny internat przy ulicy Polnej 19.

Obecnie szkoła zajęła cały budynek po internacie przy ulicy Polnej 19. Mieści się tu 14 oddziałów szkolnych, biblioteka, świetlica szkolna. Na terenie szkoły działają Samorząd Uczniowski,  Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze, koło taneczne, koło komputerowe.